سه شنبه 2 آبان 1396   02:13:50﴿
راهنماي جذب مشاركت هاي خيرين


مشاركت در امر كتابخانه سازي


مشاركت در ارتقاي فرهنگ مطالعه مفيد

به موجب قانون تاسيس و نحوه اداره كتابخانه هاي عمومي كشور ،مصوب 17/12/82 مجلس شوراي اسلامي ، تشكيلات كتابخانه هاي عمومي به عنوان نهاد عمومي غير دولتي با استقلال مالي مسئوليت يافت در حوزه هاي مربوط به تأسيس ساخت ، تجهيز ، بازسازي ، توسعه، مديريت و نظارت بر كتابخانه‌هاي عمومي فعاليت كند .

در اين قانون پنج منبع مالي با هدف تأمين هزينه هاي اداره كتابخانه هاي عمومي و دبيرخانه‌هاي انجمن در نظر گرفته شدكه از آن جمله مي‌توان به تخصيص نيم درصد از كل درآمد شهرداري‌ها در هر شهر به كتابخانه‌هاي عمومي و كمك‌هاي اهدايي از طرف مردم ، سازمانها ، نهادها و موقوفات اشاره كرد . در همين راستا اداره كل مشاركت ها و شهرداري‌هاي نهاد كتابخانه هاي عمومي كشور و ادارات كل كتابخانه‌هاي عمومي استانها آمادگي دارند تا به‌منظور راهنمايي هر چه بيشتر و جذب كمك‌ها ،‌ همكاري و اطلاعات لازم را به علاقمندان ارائه نمايند .

﴿نحوه مشاركت با نهاد كتابخانه هاي عمومي كشور

§ وقف و اهداء ساختمان براي تاسيس كتابخانه عمومي

§ وقف و اهداء زمين براي ساخت كتابخانه عمومي

§مشاركت در تاسيس كتابخانه عمومي

a تاسيس كتابخانه عمومي توسط بخش غيردولتي (شامل :اشخاص حقيقي يا حقوقي ، سازمانها و .. )

a تاسيس كتابخانه عمومي مشاركتي يا مستقل

a واگذاري حق انتفاع يا بهره برداري از ساختمان يا مكاني جهت تاسيس يا اداره كتابخانه عمومي

§ مشاركت در راه اندازي ايستگاه‌هاي مطالعه

§ اهداي كتاب به كتابخانه هاي عمومي

§اهداي تجهيزات كتابخانه اي و رفاهي به كتابخانه هاي عمومي

§اهداي كمك هاي مالي جهت تاسيس ، تجهيز و اداره كتابخانه هاي عمومي

§همكاري در برنامه‌هاي مطالعاتي نهاد

§مشاركت در برنامه‌هاي ارتقاي مطالعه مفيد اقشار مختلف

§همكاري در مسابقات كتابخواني

§واگذاري و يا خريد حقوق ناشر و مولف براي عرضه در فضاي مجازي براي بهره‌برداري عمومي

§ بهره گيري از طرح ها و برنامه هاي مفيد و ساير مشاركتهاي فكري در حوزه كتابخانه هاي عمومي

انواع  كتابخانه هاي عمومي

aكتابخانه هاي عمومي نهاد(نوع1و2)

aكتابخانه هاي عمومي مستقل

aكتابخانه هاي عمومي مشاركتي

لازم به توضيح است كه با توجه به پيشرفت روزافزون فن‌آوري اطلاعات در جهان امروز طرح كتابخانه رقومي (ديجيتال) هم توسط نهاد در دست مطالعه و اجراء مي باشد .

﴿ كتابخانه عمومي نهاد (نوع 1 )

كتابخانه اي است كه توسط نهاد اداره مي شوند و كليه هزينه هاي آن اعم از پرسنلي و غيره توسط نهاد تأمين و پرداخت مي شود، مالكيت كليه اموال منقول و غيرمنقول اينگونه كتابخانه ها متعلق به نهاد بوده و يا حق انتفاع اموال غير منقول دراختيار نهاد مي باشد.

﴿ كتابخانه عمومي نهاد (نوع 2)

كتابخانه اي است كه همانند كتابخانه عمومي نهاد (نوع1) بوده اما نهاد مي‌تواند حسب صلاحديد وتشخيص، اداره كتابخانه و مديريت آن را در قالب قراردادي به صورت كوتاه مدت يا بلند مدت به اشخاص حقيقي يا حقوقي ذيصلاح واگذار نمايد. مالكيت اموال منقول و غير منقول و نظارت بركليه امور اينگونه كتابخانه ها براي نهاد محفوظ مي باشد.

﴿كتابخانه عمومي مستقل

كتابخانه اي است كه با مجوز و نظارت نهاد و هزينه مؤسس (اعم از حقيقي يا حقوقي) ايجاد ،تجهيز ، راه اندازي و با مسؤوليت كامل وي در كليه امور و حسب مورد با مسؤوليت مشترك مؤسس و مدير مسئول اداره مي شود .

﴿ كتابخانه عمومي مشاركتي

كتابخانه اي است كه با مجوز و نظارت نهاد وتأمين مكان، تجهيزات و نيروي انساني واجد شرايط، توسط افراد، سازمانها و مؤسسات دولتي و غيردولتي با مشاركت نهاد در اموري نظير: تأمين منابع كتابخانه اي، نرم افزار تجهيزات، خدمات آموزشي كتابداري ودر مواردي كمك هاي نقدي در قالب قرارداد مشاركت مدني تأسيس و اداره مي شود.

﴿مراحل اهداء زمين و ساختمان

§ ارائه درخواست كتبي شخص واگذار كننده به اداره كل كتابخانه هاي عمومي استان

§ تكميل فرم بازديد كارشناسي مبني بر تائيد كارشناس اداره كل كتابخانه هاي استان پس از بازديد از محل مورد نظر

§ ارائه مدارك مورد نياز به شرح ذيل :

مدارك مورد نياز جهت واگذاري زمين

a تصوير سند يا مدارك مثبته احراز مالكيت رسمي زمين

aكروكي زمين اهدايي مطابق با استاندارد نظام مهندسي
    a امضاي قرارداد واگذاري زمين

مدارك مورد نياز جهت واگذاري ساختمان

aتصوير سند يا مدارك مثبته احراز مالكيت رسمي ساختمان

aتكميل فرم مشخصات كتابخانه جديدالتاسيس

a امضاي قرارداد واگذاري ساختمان كتابخانه

﴿واگذاري حق انتفاع (بهره برداري) ساختمان

واگذاري حق انتفاع يا بهره برداري از ساختمان جهت استفاده به عنوان كتابخانه در مورد ساختمان هايي است كه يا از نظر حقوقي امكان واگذاري مالكيت آنها وجود ندارد مانند مساجد ، تكايا، حسينيه ها زيارتگاه ها و . . . و يا اماكن غير وقفي كه مالك طي مدت زمان مشخص حق بهره برداري از آن را به عنوان كتابخانه به نهاد كتابخانه هاي عمومي كشور واگذار مي نمايد .

3 مدارك مورد نياز جهت واگذاري حق انتفاع ساختمان :

a تصوير سند يا مدارك مثبته احراز مالكيت يا حق بهره برداري رسمي ساختمان

a فرم مشخصات ساختمان موردنظر براي كتابخانه عمومي

a امضاي قرارداد واگذاري حق انتفاع ساختمان كتابخانه در سه نسخه

نشاني وب سايت ادارات كل كتابخانه‌هاي عمومي استان‌ها

استان

نشاني وب سايت

آذربايجان شرقي

www.tabrizpl.ir

آذربايجان غربي

www.orumiyehpl.ir

اردبيل

www.ardabilpl.ir

البرز

www.alborzpl.ir

اصفهان

www.isfahanpl.ir

ايلام

www.ilampl.ir

بوشهر

www.boushehrpl.ir

تهران

www.tehranpl.ir

چهارمحال و بختياري

www.shahrekordpl.ir

خراسان جنوبي

www.birjandpl.ir

خراسان رضوي

www.mashadpl.ir

خراسان شمالي

www.bojnordpl.ir

خوزستان

www.khozestanpl.ir

زنجان

www.zanjanpl.ir

سمنان

www.semnanpl.ir

سيستان و بلوچستان

www.zahedanpl.ir

فارس

www.farspl.ir

قزوين

www.qazvinpl.ir

قم

www.qompl.ir

كردستان

www.kordestanpl.ir

كرمان

www.kermanpl.ir

كرمانشاه

www.kermanshahpl.ir

كهگيلويه و بوير احمد

www.yasoujpl.ir

گلستان

www.golestanpl.ir

گيلان

www.gilanpl.ir

لرستان

www.lorestanpl.ir

مازندران

www.mazandaranpl.ir

مركزي

www.markazipl.ir

هرمزگان

www.hormozganpl.ir

همدان

www.hamadanpl.ir

يزد

www.yazdpl.irدريافت فايل راهنماي جذب مشاركت هاي مردمي

ادامه اخبار
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (kguest)


Powered By Sigma ITID.