سه شنبه 2 آبان 1396   02:11:47

 
انجمن خيرين كتابخانه ساز ايرانيان

"انجمن خيرين كتابخانه سازايرانيان" يك انجمن غير سياسي و غير انتفاعي است كه به منظور جذب، ساماندهي منابع، امكانات و جلب مشاركتهاي مردمي در امر مقدس كتابخانه سازي، توسعه فرهنگ كتابخواني  و همكاري در اداره كتابخانه هاي عمومي تشكيل شده است. اين انجمن در راستاي تجربيات موفق ساير تشكل هاي خيري در حوزه فرهنگي وآموزشي مانند جامعه خيرين مدرسه ساز تشكيل شده است كه قرار است در كليه استان ها وشهرستان ها وحتي خارج از كشور واحدهايي را ايجاد نمايد تا امر كتابخواني عموم مردم كه مورد تاكيد مقام معظم رهبري مي باشد ، محقق شود.

مؤسسان اوليه اين انجمن آقايان: دكترعباس شيباني، دكتر اسداله بادامچيان ومهندس منصور واعظي هستند  و اركان اين انجمن شامل: هيأت امناء، هيأت مديره، مدير عامل (رئيس مؤسسه) و بازرسان قانوني است.

همچنين اعضاء اوليه هيات امناء اين انجمن علاوه بر اعضاي هيات موسس، آقايان : دكتر محمدرضا حافظي، حسن تقدس نژاد فومني و مرتضي شمسايي زفرقندي نيز حضور دارند كه پس از تأسيس واحدهاي استاني از هر انجمن خيرين استان نيز يك نفر به نمايندگي در هيأت امناء عضو خواهند شد.

اساسنامه انجمن خيرين در5 فصل و  33 ماده و23 تبصره و در تاريخ  19 / 3 / 1389 تنظيم شده است و به امضاي مؤسسان اوليه انجمن رسيده است كه پس از طي مراحل قانوني در تاريخ 27/11/1389 تحت شماره 27007 به ثبت رسيده است.

 

موضوع فعاليت  اين انجمن كه در اساسنامه آن آمده است به شرح ذيل است:

· جلب مشاركت و بهره گيري از كمك هاي خيرين در جهت ساخت و توسعه كتابخانه‌هاي عمومي .

· كمك به بازسازي ، نوسازي ، تجهيز و نگهداري كتابخانه هاي عمومي .

· مساعدت و همكاري در اداره كتابخانه‌هاي عمومي و مشاركت فكري‌وفرهنگي در راستاي بهره­برداري مناسب‌تر و ترويج مطالعه مفيد.

· كمك به تأمين منابع مالي مورد نياز براي اداره كتابخانه هاي عمومي .

· كمك به تأمين منابع مالي نهاد كتابخانه هاي عمومي كشور براي تأمين منابع ديداري و شنيداري .

· حمايت از خيرين در زمينه هاي فرهنگي و اجتماعي و ارتباط مستمر و مداوم با آنان .

· نظارت بر حسن اجرايي اهداف شرعي و قانوني خيرين مطابق توافقات في ما بين در طول حيات و بعد از فوت خيّر .

· طراحي و برنامه ريزي به منظور تشويق و ترغيب جوانان به مطالعه مفيد با كمك رسانه ها و بالاخص رسانه ملي

· كمك به انتشار و چاپ كتب مفيد و مورد علاقه مردم خصوصاً قشر جوان به منظور تقويت گرايش به مطالعه مفيد در جامعه .

لازم به توضيح است كه در گذشته نيز مردم نيك انديش و متدين كشورمان با توجه به علاقه‌اي كه به كتاب و كتابخواني و علم آموزي فرزندانشان دارند ، هر ساله كتابخانه هاي زيادي را در كشور احداث و آماده‌سازي نموده‌اند و به نهاد كتابخانه‌هاي عمومي كشور واگذار مي‌نمايند كه قرار است اشاءالله با توسعه انجمن‌هاي خيرين كتابخانه‌ساز سراسر كشور اين حركت فرهنگي فراگير شود و نيازها و كمبودهاي فرهنگي كشور را تأمين نمايد .


آيين نامه انجمن خيرين
ادامه اخبار
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (kguest)


Powered By Sigma ITID.